Koszty

Uwaga, uwaga!

Zamykamy
zapisy do grup Małego Taboru, czyli: Zajęcia baśniowo-dramowe, Zrób se lalkę, Tańce i zabawy i Scenografowo.

Zamykamy też
Biskupiańskie pejzażowo, Biskupianskie poklatkowo i Rozśpiewanie

Ostatnie miejsca na Przemiany wokół wesela

 

Zasady uczestnictwa w Taborze

1. Koszty:

Uwaga! Udział w części warsztatowej dla młodzieży z gminy Krobia jest bezpłatny dzięki współpracy z Gminą Krobia. Prosimy o wcześniejszy kontakt z Krzysztofem Polowczykiem z GCKiR (polowczykk@gmail.com, lub tel. 501 257 874) w celu potwierdzenia możliwości bezpłatnego udziału. Prosimy również o zaznaczenie odpowiedniego punktu w formularzu zgłoszeniowym! Przypominamy, że udział w paśmie wieczornym (z wyjątkiem warsztatów młodzieżowych) i w zabawach jest wolny dla osób z regionu (niekorzystających z noclegu).

Informujemy że podczas Taboru Wielkopolskiego 2016 – Akcja Wokół Wesela wszystkie warsztaty, zajęcia, zabawy, prelekcje i życie taborowe mogą być filmowane, a celem Taboru jest stworzenie filmu lub filmów, które zostaną upublicznione. Uczestnictwo w Taborze bez udzielenia zgody na upublicznienie wizerunku jest zatem niemożliwe.

Każdy dzień od 18 do 22 lipca (od poniedziałku do piątku) podzielony jest na:

 • trzy pasma warsztatowe (rozpisane w cenniku),
 • pasmo wieczorne,
 • zabawy nocne.

Każdy karnet obejmuje:

 • wykupione warsztaty
 • udział w zajęciach pasma wieczornego i w zabawach
 • nocleg: w salach wieloosobowych na materacach (w ograniczonej liczbie) lub na własnych karimatach. Możliwy jest również nocleg we własnych namiotach.

Cennik 2015
* Obejmuje udział w jednym cyklu zajęć Małego Taboru: Zajęcia baśniowo-dramowe, Zrób se lalkę, Tańce i zabawy lub Scenografowo. Koszt udziału w jednym cyklu – 40 zł, w dwóch cyklach – 80 zł, w trzech cyklach – 120 zł.

Pozostałe ceny:

 • pojedynczy dzień na Taborze (bez warsztatów) – 30 zł; dodatkowo warsztaty: jeden – 30 zł, dwa – 50, trzy – 60 (młodzież do 17 lat obowiązuje zniżka 50%, a więc odpowiednio 15|25|30 zł);
 • członkowie SDT – 10% zniżki;
 • honorowi członkowie SDT – wstęp wolny (udział w warsztatach ograniczony dostępnością miejsc);
 • wyżywienie
  • dorośli: 1 dzień – 30 zł, cały Tabor – 190 zł, tylko obiady – 60 zł;
  • dzieci (do lat 10): 1 dzień – 15 zł, cały Tabor – 95 zł, same obiady – 30zł.

Uwaga! W celu zapewnienia sobie wyżywienia od poniedziałku 18 lipca, należy zapisać się na nie i dokonać wpłaty do 14 lipca.

W sprawie noclegów w pokojach w Starej Krobi i w okolicznych miejscowościach prosimy o kontakt z Krzysztofem Polowczykiem pod adresem polowczykk@gmail.com. Ceny ustalane są indywidualnie i nie wpływają na ceny karnetów. Osoby korzystające z tego typu noclegu wciąż mają możliwość korzystania z namiotu lub noclegu w szkole.

2. O kolejności rezerwacji miejsc warsztatowych i noclegowych o ograniczonej dostępności decyduje data wpływu przelewu z opłatą.
3. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Taborze pod opieką dorosłych opiekunów.
4. Podczas zajęć dla dzieci opiekę nad uczestniczącymi pełnią wolontariusze. Poza tym nie oferujemy opieki nad dziećmi.
5. Ewentualne ubezpieczenie NNW należy wykupić samodzielnie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i krzywdy poniesione przez uczestników w trakcie spotkań warsztatowych i wydarzeń festiwalowych.
6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki i zaginione (lecz zapewniają możliwość przechowywania instrumentów w zamkniętym pomieszczeniu).
7. W razie zgubienia abonamentu na posiłki nie ma możliwości wystawienia duplikatu.
8. Do udziału w warsztatach gry na skrzypcach niezbędny jest własny instrument; dysponujemy ograniczoną liczbą dud i harmonii.
9. W przypadku uszkodzenia instrumentu wypożyczonego od organizatorów, uczestnik zobowiązuje się pokryć koszty jego naprawy.
10. Udział w warsztatach i wydarzeniach festiwalowych oznacza zgodę na rejestrowanie wizerunku przez organizatorów w ramach wykonywania dokumentacji wydarzenia (wideo, audio, foto).
11. W przypadku rezygnacji z udziału w Taborze, zgłoszonej:

 • przed 12 lipca 2016 – dokonana wpłata zostanie zwrócona z potrąceniem opłaty w wysokości 3 zł;
 • w okresie 12-17 lipca 2016 – dokonana wpłata zostanie zwrócona z potrąceniem 10% wartości zarezerwowanych zajęć;
 • od 18 lipca 2016 – dokonana wpłata za warsztaty w całości zasili budżet Taboru.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu.

Prosimy o wypełnienie formularza elektronicznego oraz dokonanie wpłaty

 • za karnet przelewem na rachunek:
  52 1140 1977 0000 5851 3300 1012
  Stowarzyszenie „Dom Tańca”
  Tytuł przelewu: Imię i nazwisko – Tabor Wlkp 2016 – karnet.
 • za posiłki (zgodnie ze złożonym zgłoszeniem) bezpośrednio na konto spółdzielni Kamerdyner:
  91 1020 3121 0000 6102 0046 7043
  Spółdzielnia Socjalna „Kamerdyner”
  Tytuł przelewu: Imię i nazwisko – Tabor Wlkp – posiłki.

Prosimy, byście Państwo nie wpłacali za posiłki na konto Stowarzyszenia „Dom Tańca”. Płatności za posiłki w późniejszych dniach Taboru można dokonać również gotówką na miejscu, ale konieczne jest zamówienie z jednodniowym wyprzedzeniem.

Wszelkie pytania prosimy kierować pod nr tel. 792 801 260 i 607 270 332
lub na adres taborwlkp@domtanca.art.pl.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz